Uimavesi Oittaalla

Veden turvallisuus, uimaveden laatu
Tästä saat ajantasaisimman tiedon Oittaan uimaveden laadusta.

https://www.espoo.fi/fi/espoon-uimarantavesitulokset

Bodomjärven uimaveden laatutarkastukset tekee Espoon Seudun ympäristöterveys. Se mittaa vedestä suolistoperäiset bakteerit ja varoittaa kohonneesta levämäärästä.

Ekologinen laatu
Bodomin järvi on rehevöitynyt, ekologiselta laadultaan tyydyttävässä kunnossa. Espoon Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, ympäristösuojelun palvelualue vastaa kunnostusta varten ylläpidettävästä vesinäytteiden ottamisesta sekä tarkkailuhavaintojen raporteista. Vesistötutkimukset julkaistaan vuosittain.

Kemiallinen laatu
Bodomin kemiallinen laatu on asteikolla huono – hyvä, hieman hyvää alhaisempi

Espoo seuraa veden laatua yhdessä ELYn ja SYKEn kanssa. Tässä tuoreimmat tiedot.
Espoon uimarantavesivalvonta
Espoon Oittaan uimavesiprofiili

THL ymparistoterveys, koronavirus ja vesiturvallisuus