Uimavesi Oittaalla

Veden turvallisuus, uimaveden laatu
Talviuintiharrastajien suosima Oittaan ulkoilukeskuksen ranta on mitattu viimeksi 15.8.2022. Tällöin uimaveden laatu oli hyvä. Suolistoperäiset bakteerit olivat minimissään (3,4 – toimenpiderajat 400, 1000) ja uimavedessä ei todettu sinilevää.

Bodomjärven uimaveden laatutarkastukset tekee Espoon Seudun ympäristöterveys. Se mittaa vedestä suolistoperäiset bakteerit ja varoittaa kohonneesta levämäärästä.

Ekologinen laatu
Bodomin järvi on rehevöitynyt, ekologiselta laadultaan tyydyttävässä kunnossa. Espoon Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, ympäristösuojelun palvelualue vastaa kunnostusta varten ylläpidettävästä vesinäytteiden ottamisesta sekä tarkkailuhavaintojen raporteista. Vesistötutkimukset julkaistaan vuosittain.

Kemiallinen laatu
Bodomin kemiallinen laatu on asteikolla huono – hyvä, hieman hyvää alhaisempi

Espoo seuraa veden laatua yhdessä ELYn ja SYKEn kanssa. Tässä tuoreimmat tiedot.
Espoon uimarantavesivalvonta
Espoon Oittaan uimavesiprofiili

THL ymparistoterveys, koronavirus ja vesiturvallisuus